1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

หาคนเข้ากิล Odin

Discussion in 'หาทีม-กิลด์' started by pongzako, Feb 12, 2017.

 1. pongzako
  Offline

  pongzako Minion

  หาสมาชิกกิลด์เพิ่มครับๆ กิล ODIN
  ขอออนบ่อยๆ ไม่ต้องเก่งก้อได้ แค่ออนบ่อยและมีเวลาเล่นกะคนในกิลด์เป็นพอ มีกลุ่มไลน์กิลด์

  ใครสนใจทิ้ง ign ไว้ใต้โพสเลย หรือ แอดไม่ก้อแอดไลน์มาก้อได้ id pongkrabhaha

  "มาเข้าเยอะๆนะคับ ขาดแคลนประชากร"

Share This Page