1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
  2. The Vainglory Forums are Closing READ MORE 

lỗi trong game vainglory

Discussion in 'Thông báo & Trạng thái' started by freelinequang1975, Feb 15, 2017.

  1. freelinequang1975
    Offline

    freelinequang1975 Meekos

    Dẫm vào bom của kẻ địch ko bị nổ,và mong ad xem xét và fix lại,và chế độ ghép người đấu rank toàn bị ghép cho những người kĩ năng kém,tôi rát bức xúc vì việc này :(((( Screenshot_2017-02-14-17-16-26.png

Share This Page